Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Välrenommerade förskoleverksamheter

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla två välrenommerade förskoleverksamheter med sammanlagt 85 förskoleplatser varav den ena är beläget i en större skånsk stad och den andra belägen i ett mindre samhälle i direkt anslutning till en större sydsvensk stad. Det finns tillstånd och möjlighet att utöka barnantalet. Bolagens gemensamma omsättning uppgick till ca 12 Mkr för det senaste verksamhetsåret.

VERKSAMHET

Bolagen bedriver förskoleverksamheter med totalt 85 förskoleplatser i åldrarna 1-6 år. Den ena förskolan har i dagsläget 7 pedagoger varav 2 utbildade förskollärare. Övriga pedagoger består av utbildade barnskötare. All pedagogisk personal har lång erfarenhet. Flera av pedagogerna har arbetat 10 år i verksamheten samt flera år på andra skolor/förskolor. Samtliga anställda är tillsvidareanställda och har hög arbetsmoral. Den andra förskolan har tio medarbetare med en ovanligt hög personaltäthet vilket gör det möjligt att dela in barnen i små grupper baserat på intressen, lust och behov. Förskolorna är mycket eftertraktade och har ett mycket gott rykte beroende på bland annat de mindre barngrupperna samt engagerad och kunnig personal.

Ekonomi

Förskolornas ekonomi bygger helt på kommunens ersättningsmodell samt de föräldraintäkter Bolaget erhåller. Föräldrarna betalar maxtaxa baserad på inkomst och ålder på barnet. Resterande intäkter består av förskolepengen, en ersättning från kommunen i formen av grundersättning t.ex. lokalkostnad, strukturersättning, lokalersättning, administrativ ersättning samt momsersättning per barn och år.

Lokaler

En av förskolorna bedrivs från lokaler som ägs privat av ägaren och som kommer att ingå som en del av försäljningen. Båda förskolorna har strategiska och väl anpassade lokaler för verksamheterna med goda kommunikationsmöjligheter och möjlighet till mycket utevistelse.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolagen har en låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro vilket innebär engagerade och erfarna pedagoger. Detta ger trygga och harmoniska barn och föräldrar.
  • Kommunen är Bolagens uppdragsgivare vilket ger en stor trygghet.
  • Bolagen har lång kö till sina förskoleplatser.

Ditt team