Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

50-75 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Välrenommerad verksamhet inom skolundervisning för årskurserna F-9

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett välrenommerat bolag med verksamhet inom skolundervisning för årskurserna F-9. Skolan är belägen i en stor, skånsk stad. Undervisningen sker i en trivsam miljö med 22 elever i varje klass. I dagsläget består skolan av tre enheter med 150 elever i varje enhet.

Verksamhet

Skolans målgrupp är elever som har med sig en skolpeng från respektive kommun. Den största delen av eleverna kommer från skolans närområde. Skolan arbetar för att eleverna ska nå sin fulla potential. Tillsammans med eleverna planeras en trygg skolgång och eleverna får goda grundkunskaper för fortsatta studier. På skolan uppmuntras eleverna att fördjupa sina kunskaper inom vissa specifika ämnen samtidigt som de utvecklar sina förmågor att tänka kreativt. De stöttas, coachas, uppmuntras och vägleds av engagerade och kompetenta pedagoger genom hela skolgången. Skolan har hög personaltäthet vilket skapar trygghet hos eleverna. Skolan strävar efter att eleverna ska få en balanserad personlig utveckling. Därför kombineras ett ambitiöst lektionsarbete med studiebesök, sportaktiviteter och kulturella upplevelser. Med tät föräldrakontakt och daglig återkoppling får eleverna en stadig grund för fortsatta studier.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en ökande omsättning och vinstnivå. Prognostiserad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark. Bolagets omsättning uppgick till ca 50-75 mkr per 2017 med ett rörelseresultat på ca 10 %.

Marknad

Bolaget och skolan har en mycket stark marknadsposition i sitt område.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Skolan erbjuder engagerad, utbildad och kunnig personal.
  • Skolan har små klasser med ca 22 elever i varje klass.
  • Skolan erbjuder individualiserat stöd, modern teknologi och ett förtroendegivande och trivsamt arbetsklimat.

Ditt team