Såld

Bransch:

Transport

Region:

Stockholm

Omsättning:

15 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Väletablerat, växande och lönsamt transportföretag

Mycket stabilt, starkt växande och lönsamt Bolag som verkar inom transportbranschen. Bolaget transporterar, med egna bilar, i princip alla typer av gods, torrt som livsmedel, samt erbjuder lagring. Bolaget har genom återkommande kunder skapat en stark marknadsposition i Storstockholm/Mälardalen. Bolaget omsätter ca 30 mkr och förväntas växa med över 25 % per år kommande år.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolaget bedriver transportverksamhet och transporterar de flesta typer av gods med egna bilar och chaufförer. Därutöver erbjuds lagring i olika temperaturer. Verksamheten bedrivs från strategiskt belägna lokaler anpassade efter verksamheten och inrymmer kylrum, lager, lastkajer och kontor. Bolaget har stort förtroende hos kunderna tack vara sin pålitlighet och leveranstrygghet. De är kända för synnerligen god service. Bolagets fokus på service och hög tillgänglighet har resulterat i återkommande kunder vilket medfört en stark position på sin marknad.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning förväntas ligga strax under 30 mkr för 2016 med rörelsemarginal omkring 7-8 %. Bolags omsättning växer starkt och förväntas fortsätta öka med över 25 % per år.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Transport av både torrgods och livsmedel. Stor kompetens inom krävande transporter.
  • Etablerat Bolag med strategisk position i Stockholm – ger tillträde till Stockholmsmarknaden.
  • Egen terminal logistiskt välplacerad för påfart, av-/pålastning samt utfart.

Ditt team