Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

11 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Väletablerat HVB-hem med utvecklingspotential

Välskött bolag med verksamhet på stabil marknad.

Verksamhet

Bolagets verksamhetsområde är hem för vård eller boende för av socialtjänsten samt kriminalvården placerade myndiga män och kvinnor med varierande form av missbruk av alkohol, narkotika och mediciner. Bolagets upptagningsområde omfattar hela Sverige. Verksamheten bedrivs i egen fastighet som är belägen i region Stockholm/Mälardalen. Bolaget erbjuder individuell vård och för varje enskild klient upprättas en behandlingsplan tillsammans med vårdtagare, placeringsansvarig och vårdhemmet. Bolaget har en kompetent arbetsgrupp med de kvalifikationer som krävs för att tillgodose vårdbehovet.

Ekonomisk utveckling

Bolaget omsättning har över åren varit stabil och under 2013 förväntas omsättningen bli ca 10 Mkr.

Kunder och försäljning

Bolagets kunder består av kommuner, vårdförbund och Kriminalvården. Försäljningen sker främst genom tecknande av ramavtal samt medverkan i upphandlingar.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Väl positionerad på en stabil marknad med kontinuerlig efterfrågan.
  • Mycket god kontinuitet i verksamheten.
  • Bolaget har ett nischat vårderbjudande. Specialiserad på att ge individuell hjälp för en målgrupp som, av olika skäl, inte svarar på gruppbehandling.

Ditt team