Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

17 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Väletablerad konsultfirma specialiserad på jord- och berganalyser

Konsultfirma med fokus på forskning, analys, utveckling och vägledning avseende tekniska lösningar i berg och under jord. Bolaget har en lång erfarenhet inom branschen och har under sina verksamma år byggt upp långsiktiga och stabila relationer med sina kunder.

Till pressmeddelande>

Verksamhet

Bolaget är specialiserat på analyser av lerbaserade barriärer för isolering av radioaktivt avfall och på bergmekaniska analyser. Dessa analyser är kopplade till den långsiktiga säkerheten och stabiliteten hos anläggningar som t ex djupa geologiska förvar av använt kärnbränsle. Bolaget har arbetat med lerbaserade material för isolering och återfyllning under mer än 30 år och med bergmekaniska analyser under de senaste ca 20 åren.

Marknad

Bolagets uppdrag är till två tredjedelar inhemska. Övriga fördelas för närvarande på Finland, Kanada och Storbritannien. Bolaget har också utfört uppdrag från franska, schweiziska och japanska beställare. Bolaget har ett gott rykte utomlands och är på flera delområden världsledande, vilket innebär en stor potential för en ökande marknad med nya kunder och ytterligare uppdrag.

Ekonomisk information

Bolagets omsättning uppgick till ca 17 mkr per 2018 med ett rörelseresultat på ca 1,5 mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolagets medarbetare är högutbildade, kompetenta och lojala
  • Bolaget besitter unika kunskaper inom jord-och berganalyser
  • Bolaget har internationellt erkänd hög kvalitet på utförda uppdrag

Ditt team