Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

80-100 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Väletablerad företagsgrupp inom energieffektiva lösningar för en bred marknad.

Företagsförmedlingen har nöjet att förmedla en företagsgrupp med fokus på att leverera inneklimat, el och automation i effektiva energisystem. Företagen har strategiskt byggts upp under lång tid i syfte att generera synergier och större mervärden för kunderna. Företagsgruppen når klassificeringar som Green Buildning, Breeam och andra växande standarder.

Läs pressmeddelande>

Verksamhet

Tillsammans erbjuder de fyra företagen en verksamhet som kännetecknas av ett brett utbud av kunskaper, specialkompetens och service inom inneklimatbranschen samt utveckling och tillverkning av moderna system för energilagring, ventilation, värme och baskyla baserat på grön teknologi. Vidare erbjuder företagsgruppen tjänster inom ventilation, styr och regler samt kyla, el och service till andra entreprenörer och till fastighetsägare, samt ett brett utbud av kunskaper, specialkompetens och service inom elbranschen. Företagsgruppen har totalt ca 40 st. kompetenta och duktiga medarbetare med erforderlig utbildning och erfarenhet inom de olika områdena. Till skillnad från andra företag i branschen, som fokuserar och specialiserar sig på ett affärsområde, kan företagsgruppen erbjuda en bredd av affärsområden samt tekniskt avancerade produkter, som uppnår höga nivåer av energieffektivisering.

Kunder

Kunder återfinns främst inom bygg-, fastighet och industribranschen och består till stor del av stora och stabila kunder.

Ekonomisk information

Företagsgruppens konsoliderade omsättning per 2019 uppgick till ca 98 mkr.

Nyckeltal (mkr) 2019 2018 2017
Omsättning 98,0 75,0 62,7
Justerat resultat 3,1 3,4 1,9
Balansomslutning 35,3 33,6 30,1
Soliditet 35,8 % 37,2 % 44,8 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolagen har behörighet inom energideklarationer, OVK, Kylbehörighet och elbehörighet.
  • Bolagen har en stark marknadsposition i respektive region samt stor geografisk täckning.
  • Bolagen har stora synergier som kan vidareutvecklas.

Ditt team