Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Öst

Omsättning:

17-22 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Väl inarbetad HVB-verksamhet i Småland

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett företag med över 50 års erfarenhet av kartläggning/utredning och behandling för vuxna som har problem med missbruk/beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa, s k samsjuklighet. Bolaget erbjuder även boende för vuxna med psykiska funktionshinder. Prognos för 2021 är en omsättning på 21,5 mkr och EBITDA på 3,5 mkr.

Verksamhet

Verksamheten med vårdhem är belägen i egna fastigheter i mindre samhälle i Småland. Budgeten för 2021 baseras på ett genomsnitt på 23 klienter. Bolaget har tillstånd för fler platser, vilket möjliggör en vidare expansion. Klienterna återfinns främst i södra Sverige. Bolagets värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera normerande. Bolagets grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet.

Behandlingsmetoder

De behandlingsmetoder som Bolaget använder är KBT, MI, återfallsprevention och lösningsfokuserad terapi, och bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bolaget utför även neuropsykologiska utredningar.

Medarbetare

Bolaget har i dagsläget ca 20 anställda medarbetare med arbetstid motsvarande ca 17 heltidstjänster. Utöver de anställda medarbetarna har Bolaget även samarbete med psykolog och KBT-terapeut. Verksamheten leds av en anställd verksamhetschef och biträdande föreståndare.

Uppdragsgivare

Bolagets uppdragsgivare är kommuner och Kriminalvården i Sverige genom ramavtal.

Nyckeltal (mkr) P2021 2020 2019
Omsättning 21,5 19,1 20,5
Rörelseresultat 3,1 1,7 1,8
Balansomslutning - 8,3 11,3
Soliditet - 32 % 39 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Många ramavtal, särskilt strategiskt är avtalet med Kriminalvården
  • Välskötta fastigheter väl anpassade för verksamheten.
  • Brett tillstånd för fler platser som möjliggör expansion.

Ditt team