Såld

Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Öst

Omsättning:

20 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Utveckling och tillverkning av utrustning inom ytbehandlings- och processindustrin

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla en välrenommerad verksamhet inom utveckling och tillverkning av utrustning för ytbehandlingsindustri, processindustri och kommuner. Verksamheten är belägen i östra Sverige men marknaden omfattar hela Sverige och Norden.

 

Verksamhet

Bolaget erbjuder en stor produktflora baserad på lättanvänd processteknik. Produktfloran består till exempel av olika typer av mätinstrument och ett stort utbud av andra processinstrument. Bolaget erbjuder även montage, service och ombyggnation av reningsanläggningar. Bolaget utför reparation både i sin verkstad och på plats ute hos kund. I dagsläget har Bolaget 6 anställda medarbetare vilka samtliga har lång erfarenhet av processteknik. Verksamheten bedrivs från, välanpassade lokaler. Lokalerna uppgår till 789 m2 och inrymmer verkstadslokaler, kontor och lagerlokaler. Utvecklingsmöjligheter finns främst inom intensifiering av samarbetet med nyckel-leverantörer för utveckling och implementering av nya produkter samt inom etablering av nya underleverantörer på främst nya marknader. Bolagets marknadsandelar är störst inom segmentet ytbehandling där marknadsandelarna uppskattas till ca 75 %. Därefter kommer segmentet VA-kunder där marknadsandelarna uppskattas till 15 %. Inom segmentet Värmeverk ökar Bolagets marknadsandelar, lika så inom övriga kunder. Marknadsandelarna inom segmentet Läkemedel har varit konstant de senaste åren.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 18 mkr med ett rörelseresultat på ca 4,7 mkr.

Kunder

Bolagets kunder består av stora, välkända och stabila aktörer. Försäljning av Bolagets produkter sker via egna säljare samt ett flertal återförsäljare i Sverige och Norden.

Nyckeltal (mkr) P2019-06 P2018-06 2017-06
Omsättning 22,5 19,6 18,0
Rörelseresultat 6,3 5,3 4,7
Balansomslutning 9,0 8,5 8,3
Soliditet 50 % 50 % 47 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget erbjuder ett stort och användarvänligt produktutbud.
  • Bolaget och verksamheten har funnits i 40 år, är välskött och har en god lönsamhet.
  • Bolaget verkar i en ”het” bransch.

Ditt team