Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

30-40 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Utbildningsföretag i ledande position

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla ett Bolag som erbjuder dagsutbildningar och certifieringar inom flertalet områden såsom maskiner, arbetsmiljö, säkerhet, stensättning, truck, motorsåg, ergonomi, ledarskap etc. Man arbetar sedan drygt 20 år med namnkunniga etablerade svenska företag och organisationer och verkar i hela landet.

Verksamhet

Bolagets värdegrunder vilar på ledorden respekt och flexibilitet vilket genomsyrar hela verksamheten. Utvecklingsmöjligheterna är goda och Bolaget har en väl inarbetad affärsmodell som skapar mycket god lönsamhet. Förutom prospektering på nya kunder har Bolaget har genom åren skapat en stor kundbas och häri finns även goda möjligheter att utveckla verksamheten genom att erbjuda fler typer av utbildningar.

Lokaler

Bolaget har kontor och/eller utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige men med mest bemanning i Malmö och Göteborgsregionen. Bolaget håller även utbildningar och certifieringar hos flertalet av sina kunder.

Ekonomisk utveckling

Omsättning har de senaste 10 åren legat runt 30 mkr med god lönsamhet och Bolaget växer nu ytterligare med mycket stark lönsamhet.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Marknadsledande aktör med god förståelse för sina kunder & framgångsrika processer.
  • Inarbetad organisation ca 20-30 medarbetare och låg personalomsättning.
  • Bolaget har ett framtidsinriktat, utåtriktat och kundorienterat arbetssätt samt en intern kultur som skapar och gynnar kreativitet.

Ditt team