Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

20 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Unik fristående grundskola med undervisning av årskurserna F-9

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en unik fristående grundskola belägen längst kusten i nordvästra Skåne. Skolan är en av ett fåtal existerande montessoriinspirerade verksamheter med montessoripedagogik från förskola till högstadium.

Verksamhet

Skolan är en grundskola med ca 130 barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Verksamheten bedrivs via två bolag. Verksamheten bedrivs i tre skolbyggnader, alla närliggande grannar med varandra. Skolans pedagogik som är inspirerad av Maria Montessori är framförallt tillämpad på förskolan, lågstadium och mellanstadium. I skolans vackra inom- och utomhusmiljö uppmuntras elevernas ansvarstagande vilket ger dem kunskap, trygghet och frihet att utvecklas. Skolan ligger omgärdad av träd och hagar i ett öppet landskap. Själva skolan är byggd i rött tegel. Skolgården är lummig, med lekstuga, gungor och sandlådor. Klassrummen och salarna är ljusa och rymliga med högt i tak. På en mindre skola, med färre elever och större lärarantal, finns större möjligheter att fokusera på eleverna och alla görs medvetna om sin egen kompetens. Skolan har en personalstyrka på 25-30 anställda där all fast anställd personal är behöriga lärare eller har motsvarande kompetens.

Fastigheter

Fastigheterna, vari verksamheten bedrivs, ägs privat av ägaren till verksamheten. Även fastigheterna kommer att ingå som en del av försäljningen. Skolfastigheterna består av tre fastigheter med en byggnad på varje fastighet. Total lokalyta uppgår till ca 1 030 m2.

Ekonomisk utveckling

Den gemensamma omsättningen uppgick till ca 20 mkr per med ett rörelseresultat på ca 10 %. Verksamheten har en historiskt stabil omsättning och vinstnivå. Prognostiserad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Skolan erbjuder en miljö och utbildning bestående av små klasser där varje elev får tid att utvecklas efter sin egen förmåga.
  • Skolan arbetar gränsöverskridande och integrerat.
  • Personalen är välkänd för såväl barnen som föräldrarna.

Ditt team