Såld

Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Väst

Omsättning:

25-30 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Tillverkning inom industriventilation

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en mycket fin verksamhet som erbjuder ett stort sortiment av produkter inom industriverksamhet. Bolaget har en lång erfarenhet inom branschen vilket har resulterat i ett rationellt koncept samtidigt som Bolaget det senaste årtiondet målmedvetet byggt in storföretagens rutiner och processer i det ”lilla Bolaget”.

Till pressmeddelande>

Verksamhet

Bolaget erbjuder ett brett sortiment av ändamålsenliga produkter. Dessa produkter kan användas för små till stora volymer och för lågt eller högt tryck och temperaturer. Kunderna har möjligheten att ställa krav och komma med olika önskemål vad gäller produktens design. Utifrån ett stort antal basmodeller i olika storlekar arbetar Bolaget med att hitta den bästa och konkurrenskraftiga lösningen. Bolaget har 17 medarbetare vilka arbetat i genomsnitt i 10 år i verksamheten. Samtliga medarbetare är lojala, självständiga och kompetenta. Snittåldern hos medarbetarna är 40 år. Bolagets kunder finns i olika segment, men med ett gemensamt behov av kundanpassade och kvalitativa produkter.

Marknad

Bolagets geografiska affärsområde utgörs av både Sverige och den internationella marknaden. Den underliggande marknaden för produkterna är stabil och det finns ett ständigt behov av förnyelse av befintliga anläggningar oavsett konjunktur.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning uppgår till mellan ca 25 mkr och 35 mkr med ett mycket bra resultat. Under nuvarande verksamhetsårs första fyra månader har Bolaget en omsättning på 10 mkr, Bruttoresultatet för samma period uppgår till ca 6,5 mkr och med ett rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster på ca 2,3 mkr. Med samma typ av organisation och utan tilläggsförvärv bedömer nuvarande ägare att en årsomsättning om ca 50 mkr inom 5 år är ett rimligt mål.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Ledande tillverkare av industriventilation.
  • Bolaget erhåller beställningar på stor del av sina offerter.
  • Alla processer är digitaliserade såsom beräkningsprogram, ritningar, prissättnings-kalkyler med mera. Vidare har Bolaget 3-D modeller som underlag för tillverkningen och i relation till kunden och dennes miljö.

Ditt team