Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

45 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Tekniska konsulttjänster med hög kompetens inom fordons- & tillverkningsindustrin

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla ett företag specialiserat på produktutveckling som erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom elektronik & mjukvara, design, testning & validering samt kvalitet & projektledning.

Verksamhet

Bolaget har i dagsläget ett 50-tal ingenjörer samt kontor i västra Sverige. Bolaget har en inarbetad process för att rekrytera kompetent arbetskraft inom elektronik och mjukvara vilket är en stor framgångsfaktor. Bolaget har lång branscherfarenhet från tillverkande industri och fordonsindustri samt ett stort kontaktnät.

Det finns goda utvecklingsmöjligheter och Bolaget verkar på en växande marknad. Efterfrågan på de tjänster som Bolaget erbjuder är mycket stor och många av Bolagets kunder står inför ett teknikskifte, vilket bidar till att Bolaget har en mycket god marknadsposition.

Bolagets omsättning uppgick per 2021 till ca 45 mkr med en EBIT-marginal på ca 5%

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har stort fokus och tydlig tillväxt inom området elektronik och mjukvara
  • Kompetenta och flexibla medarbetare
  • Goda affärsrelationer med både kunder och medarbetare

Ditt team