Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

15 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Teknisk konsultbyrå i lönsam nisch

Vi har fått uppdraget att hitta ny ägare till en teknisk konsultbyrå med en mycket stark marknadsposition. Bolaget är ledande inom sin nisch och uppvisar en stabil utveckling med god lönsamhet. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är hög.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda marknaden den bästa kompetensen inom design och projektledning inom sin speciella nisch. Bolaget antar alla typer av uppdrag, från ett litet projekt till komplexa enheter med många krav. Bolaget arbetar med hela kedjan från idé till färdigt projekt, besiktning, upphandling och uppföljning och övrig problemlösning. Med lång erfarenhet, bred kompetens och med mångsidiga uppdrag arbetar Bolaget inom sitt teknikområde, både nationellt och internationellt. Bolagets personal är kunnig och driver både försäljning och projekt med hög integritet.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognostiserad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark.

Kunder

Bolagets kunder består av kommuner och landsting, privata aktörer, fastighetsägare, fastighetsbolag och byggföretag. Bolaget har haft ca. 1 000 kunder inom 3 000 projekt.

Nyckeltal (mkr) 2017-06P 2018-06P 2019-06P
Omsättning 15,3 16,0 16,8
Rörelseresultat 3,7 4,0 4,2
Rörelsemarginal 24,2 % 25,0 % 25,0 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget är ledande i Sverige inom sin nisch.
  • Bolaget har spetskompetens inom sitt område.
  • Bolaget har mycket gott renommé och ett inarbetat namn i branschen.

Ditt team