Såld

Bransch:

Handel

Region:

Stockholm

Omsättning:

30 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Stabilt och lönsamt byggvaruhus i Södra Mälardalen

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett medelstort fullsortiments byggvaruhus med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en stabil försäljningsutveckling med god lönsamhet. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets varor och tjänster är hög.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda ett fullsortiments byggvaruutbud till privat personer och lokala byggare i egna lokaler. Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stabil tillväxt. Bolagets personal är mycket kunniga och drivna. En av delägarna är operativ i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognostiserad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark.

Nyckeltal (mkr) 2017-04A 2018-04P 2019-04P
Omsättning 35,7 37,0 38,5
Rörelseresultat 4,6 4,7 4,9
Rörelsemarginal 13,0 % 12,7 % 12,7 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Stabil ekonomi – Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet.
  • Starkt och välkänt varumärke.
  • Hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice.

Ditt team