Såld

Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Syd

Omsättning:

116 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

”Södra Byggbolaget AB” – service, underhåll och nyproduktion

”Södra Byggbolaget AB” är ett välrenommerat byggföretag beläget i södra Sverige.

Bolaget har en väl upparbetad verksamhet med en stabil ekonomi där bolaget redovisar en sund ekonomisk utveckling samt god lönsamhet.

Verksamhet

Bolaget har flera verksamhetsgrenar där fokus ligger på byggservice, men som även inkluderar fastighetsservice och underhåll, fastighetsförvaltning, om- och tillbyggnad samt nyproduktion. Bland bolagets största beställare finns kommuner, statliga myndigheter, landsting, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen per 2014 uppgick till 100-200 mkr. Bolagets omsättning har utvecklats positivt under de fem senaste åren. Redovisar en sund ekonomisk utveckling. Har låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro bland personalen.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Är väletablerade i sitt upptagningsområde och har gott anseende hos sina kunder.
  • Har de kontakter och den lokalkännedom som behövs för att nå framgång i segmentet.
  • Förfogar över de resurser och den kompetens som krävs för att utföra uppdragen på ett fackmässigt sätt.

Ditt team