Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

35 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Snabbväxande skalbart företag inom VA infrastruktur

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en verksamhet inom VA infrastruktur verksamma i Västra Sverige med skalbar affärsmodell. Bolaget är i absolut framkant inom området genom en kombination av mångårigt målmedvetet arbete med innovation och implementering av ny teknik.

TILL PRESSMEDDELANDE

Verksamhet

Bolaget erbjuder högkvalitativa och professionella tjänster inom området VA-ledningsnät. Bolaget startades för 20 år sedan av nuvarande ägare och har vuxit varje år. Under de senaste fem åren Bolaget investerat kraftigt i nytt affärsområde med nya arbetsmetoder, utrustning och personal. Sedan början 2018 har Bolaget gått från 15 till 25 st. anställda och antalet fordon & instrument utökas löpande till förnärvarande drygt 20 st. tekniktunga arbetsstationer. Den kraftigt ökande efterfrågan inom Bolagets nya affärsområde är en stark bekräftelse på att man sedan lång tid positionerat sig rätt. Uppdragsgivarna är företrädesvis kommunala- och statliga bolag samt företag och industrier i Västra Sverige.

Marknad

Urbanisering och extremväder är exempel som ökar påfrestningen på städernas infrastruktur. Vattenhantering och stadsplanering inom dagvatten- och avloppsledningsnät är drivande faktorer. Efterfrågan på Bolagets tjänster ökar kraftigt, vilket gör att Bolaget arbetar med ett ständigt fokus på tillväxt och att utveckla verksamheten. Om man vill att expansion ska ske på traditionella verksamheter och industrisegmentet så har Bolaget ett varumärke som bidrar till en mängd förfrågningar som de idag tvingas neka till.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen för årets första fyra månader är stort sett en fördubbling mot föregående år med mycket god lönsamhet trots kraftiga investeringar i personal, utbildning och utrustning. Prognos för kommande år beror av hur tillväxt ska ske men omsättningen 2019 bedöms ligga på ca 35 Mkr med ett rörelseresultat på ca 5-7 Mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?

Ditt team