Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

5-10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Populär förskola i Stockholm med expansionsmöjligheter

Försäljningen omfattar en förskola som är belägen i ett mycket attraktivt villakvarter i Storstockholm. Bolaget har f.n. avtal som omfattar 35 barnplatser.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolaget bedriver privat förskoleverksamhet som ett alternativ till de kommunala förskolorna. Bolagets förskola bedriver traditionell förskoleverksamhet med en undervisningsinriktad pedagogik. Barnens naturliga nyfikenhet och vilja att ta in ny kunskap uppmuntras och utvecklas med stort fokus på utomhusaktiviteter. Bolagets förskola är belägen i ett mycket attraktivt villakvarter i Storstockholm. Bolaget har f.n. avtal som omfattar 35 barnplatser. Förskoleverksamheten omfattar barn i ålder 1-6 år med åldersindelning i mindre grupper. Verksamheten erbjuds dagtid mellan 06.30 – 18.00 och följer kommunens regler för öppettider.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå.

Marknad

Det finns mycket goda möjligheter att expandera förskolan till uppskattningsvis 100 platser. Bolaget äger fastigheten där verksamheten bedrivs inkl. en stor tomt med byggrätter. I dagsläget står ca 112 barn i kö.

Nyckeltal (mkr) 2016P 2017P 2018P
Omsättning 3,0 4,2 4,2
Rörelseresultat 0,1 0,5 0,5
Bruttomarginal 96,3 % 96,4 % 96,4 %
Rörelsemarginal 5,8 % 11,1 % 11,1 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Mycket omtyckt och väletablerad förskola belägen i ett expansivt område (många barn, 112 st, i kö).
  • Stor utvecklingspotential att öka antalet barnplatser till ca 100 st.
  • Bolaget erbjuder ett dagligt pedagogiskt program inriktat mot aktivt lärande.

Ditt team