Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

19 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Nystartade verksamheter inom uthyrning av padelbanor belägna på två orter i mellersta Sverige

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla två nystartade företag som bedriver uthyrning av padelbanor på två orter i mellersta Sverige. Den totala omsättnings-prognosen för kommande år bedöms uppgå till ca 19 mkr med ett EBIT på ca 7,3 mkr.

Verksamhet

Verksamheterna bedrivs i två separata företag som vardera driver en padelanläggning på två orter i mellersta Sverige.

Den ena anläggningen består av en utomhusanläggning med åtta padelbanor varav sex dubbelbanor och två singelbanor. Anläggningen är strategisk belägen med ett stort upptagningsområde.

Den andra anläggningen består av inomhusanläggning inrymmande nio dubbelbanor och tre singelbanor vilket kan ändras beroende på önskemål och utförande. Anläggningen är belägen i ett handelsområde i en större universitetsstad.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter då bolagen i hittills inte anordnat t.ex. tränings-verksamhet, lägerverksamhet, turneringar eller event men ägarna bedömer att det finns en stor efterfrågan på aktiviteterna. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter inom sponsorskap för verksamheten.

Nyckeltal (mkr) Anlägg 1 Anlägg 2
Omsättning 2,9 16,1
EBIT 0,85 6,4
Omsätt/bana 0,36 1,34
EBIT/bana 0,1 0,8
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bra läge med stort upptagningsområde
  • Stor utvecklingspotential
  • Flexibla anläggningar

Ditt team