Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

30,1 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Nischföretag med inriktning mot industrirör/processrör och VVS

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en inarbetad verksamhet inom rörbranschen med en inriktning mot industrirör, processrör och VS- installationer vilket skapar en helhetslösning som få aktörer inom VVS kan erbjuda.

Verksamhet

Bolaget har en hög kompetens inom rörarbeten av främst industrirör, VVS, processrör och livsmedelsrör. Bolaget erbjuder arbeten med både manuell svetsning eller orbital (svetsautomation). Förutom att utföra olika typer av entreprenader utför Bolaget även montage, reparationer, service- och underhållsarbeten. Flertalet av Bolagets montörer innehar svetslicenser för olika procedurer. Bolaget är ackrediterat enligt EN 3834-2 och 1090-1 och även certifierade av Svedac för provtryckning med gas. Bolaget erbjuder en samlad kompetens som få andra aktörer på marknaden besitter, som till fördel från kund gör att de är en leverantör som kan stå för hela uppdraget. Bolaget har en mindre andel egna anställda medarbetare och övervägande del inhyrda medarbetare vilket skapar mer flexibilitet och möjlighet att påverka fluktuationer i efterfrågan. Bolaget har i dagsläget 8 anställda och ca 25 inhyrda montörer. Bolagets affärsmodell, att erbjuda helhetslösning i ett segment där få verkar, i kombination med låg overheadkostnader är framgångsrik.

Kunder

Bolagets kunder består uteslutande av företagskunder i Västsverige och Skåne. Bolaget åtar sig dock uppdrag utanför nämnda område men dessa uppdrag består oftast av olika typer av punktinsatser.

Ekonomisk utveckling

Prognos för 2019 är att omsättningen beräknas uppgå till ca 28 mkr med fortsatt hög marginal. Bolaget taktar en nivå som känns stabil och hållbar över tid. Under 2018 hade Bolaget ett större uppdrag som uppgick till ca 12 mkr och bidrog till en ovanligt hög omsättning.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har valt att till stor del arbeta med inhyrd personal för att minska riskerna.
  • Bolaget är även certifierade av Svedac för provtryckning med gas.
  • Bolaget har behörighet för gasinstallationer enligt EGN, vilket få företag i branschen har.

Ditt team