Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

35 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Nischat koncernföretag som erbjuder senior expertis inom agila konsult- och utbildningstjänster.

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett koncernföretag som erbjuder konsultinsatser inom transformationsledarskap, agil coachning, produktägare, scrum masters med mera. Koncernen erbjuder även utbildning i alla delar inom det agila området.

Verksamhet

Koncernen hjälper kunderna att kartlägga var de befinner sig i sitt transformationsarbete idag och är därefter behjälpliga till att uppnå nästa högre agila nivå för att kunderna bättre ska kunna anpassa sig till förändringar och fortsätta effektivisera verksamheten. Kunderna ser en ökad effektivitet och kvalitet, ökat värdeskapande och ett ökat engagemang hos sina medarbetare.

Koncernen har 21 anställda medarbetare inkl. delägare. Samtliga medarbetare har en hög kompetens inom sina respektive områden. Bland Bolagets största kunder återfinns stora och välkända organisationer där Koncernen har ramavtal med flertalet av kunderna.

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar hela Sverige och uppdrag har även utförts i Indien, Norge, Danmark och Finland.

Många stora organisationer behöver ytterligare hjälp för att implementera ett agilt arbetssätt och behovet uppskattas öka de kommande 10 åren. Detta tyder på att det finns stor potential för en ny ägare att utveckla verksamheten och växa på både befintliga och nya marknader.

Nyckeltal (mkr) Prog. 2022 Prog.2021 Prel. 2020
Omsättning 35,7 32,6 34,6
EBIT 6,5 7,1 9,8
Balansomslutningl - - 16,2
Soliditet - - 23 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Koncernen är ”Top of mind” för agil transformation och agil effektivisering.
  • Ett tydligt nischat expertisbolag.
  • Lyckat resultat hos kunderna med referensförsäljning via ökad effektivitet.

Ditt team