Såld

Bransch:

Handel

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

21 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Marknadsledande företag inom utveckling och försäljning av lastmaskiner

Företagsförmedling har nöjet att förmedla ett företag inom utveckling och försäljning av lastmaskiner och redskap som är marknadsledande inom sitt segment. Utvecklingen och konstruktion sker till stor del av Bolaget men tillverkningen sker i Asien. Produktionsteknik och kvalitetsfokus ligger i linje med europeiska krav.

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda prisvärda entreprenadmaskiner och redskap med hög kvalitet till den svenska marknaden. Bolaget har ett nära samarbete med utvecklingsavdelningen på de tillverkande fabrikerna. Tillsammans med fabriken har Bolaget anpassat produkterna till den svenska marknaden och det svenska klimatet. Bolaget kommunicerar med tillverkarna genom ett gemensamt ärendesystem, mejl samt fysiska besök. Förutom försäljning av lastmaskiner erbjuder Bolaget redskap och tillbehör till dessa samt ibland även uthyrning. Service av maskinerna sker genom etablerade servicekanaler runt om i landet. Bolaget driver kontinuerligt förbättringsprocesser genom att vara lyhörda för kundernas önskemål och överföra detta till uppgraderingar och anpassningar av maskinerna. Bolaget har varit verksamt sedan 2007 och det hårda och fokuserade arbetet har bidragit till att Bolaget idag erbjuder Europas mest prisvärda produkter och är marknadsledande inom sitt område.

Kunder och marknad

Bolaget har cirka 1150 kunder i sitt kundregister. Marknaden består av hela Sverige men även till viss del Finland och Norge. Bolagets är inte beroende av någon större kund utan har en stor spridning av sin försäljning till flertalet kunder inom olika branscher. Kunderna består främst av fastighetsägare, lantbrukare, entreprenadföretag, båtklubbar, gårdsägare med flera. Det finns stora potential att utveckla serviceeftermarknaden genom paketering av tjänster och produktförsörjning till befintlig kundkrets. Marknaden för Bolagets maskiner ökar kraftigt på den svenska och europeiska marknaden. Stora utvecklingsmöjligheter finns även att ta marknadsandelar från premium-segmentet allteftersom varumärket växer och blir starkare.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen för det senaste verksamhetsområdet uppgick till ca 21 mkr med ett rörelseresultat på ca 3,3 mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Det finns en stor efterfrågan på Bolagets produkter.
  • Bolaget har stor kunskap och erfarenhetsbank av produkterna och marknaden.
  • Det finns stor utvecklingspotential på service efter-marknad

Ditt team