Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

20-25 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Mångsidigt företag med verksamhet inom bland annat områdena plåtslageri och ventilation.

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett kompetent och mångsidigt företag med verksamhet inom bland annat områdena plåtslageri, ventilation, bygg och reparationer. Bolaget har stor kunskap och lång erfarenhet inom områdena och erbjuder högkvalitativa tjänster och produkter med stor flexibilitet.

Verksamhet

Bolaget har en stor maskinpark som i kombination med 11 st. kompetenta medarbetare bidrar till att Bolaget kan erbjuda en bredd av tjänster. Medarbetarna har kompetens inom flertalet områden samt viss spetskompetens. Bland medarbetarna finns snickare, plåtslagare, murare, maskinförare samt administrativ personal.

Bland Bolagets kunder återfinns stora och stabila företag och organisationer. Företagskunder står för ca 70 % av omsättningen och privatpersoner för resterande 30 %. En ny ägare kan genom nyrekrytering eller med egen organisation och personal utveckla verksamheten ytterligare både geografiskt och med nya produkter och tjänster.

Marknad & försäljning

Bolaget geografiska marknad omfattar delar av södra Norrland. Det finns en stor efterfrågan på de tjänster som Bolaget erbjuder och det finns potential att växa med nuvarande tjänster på nya marknader eller komplettera verksamheten med ytterligare tjänster och produkter.

Bolagets strategi har varit att inte utöka organisationen för mycket för att på så sätta kunna anpassa sig efter rådande efterfrågan och konjunktur och istället hålla befintliga medarbetare sysselsatta. Bolaget utför ingen marknadsföring i form av annonsering då de i dagsläget får in uppdragen på rekommendationer från befintliga eller tidigare kunder och har därmed full beläggning genom dessa kontakter.

Nyckeltal (mkr) 2020 2019 2018
Omsättning 21,0 25,0 24,0
Rörelseresultat 2,2 5,2 4,2
Balansomslutning 18,9 19,9 18,0
Soliditet 58 % 58 % 55 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget är mångsidigt med många ben att stå på inom flertalet branscher, vilket bidrar till en större riskspridning.
  • Bolagets medarbetare är flexibla och serviceinriktade med kompetens inom flertalet områden.
  • Bolaget har under sina verksamma år byggt upp stabila och långsiktiga relationer med sina kunder och skapat ett högt förtroende som bidrar till återkommande uppdrag.

Ditt team