Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

42 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Ledande utbildningsverksamhet med väletablerat varumärke och mycket god lönsamhet.

Företagsförmedlingen har uppdraget att hitta nya ägare till en väletablerad utbildningsverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en ökande omsättning med god lönsamhet och stora utvecklingsmöjligheter på en etablerad och växande marknad.

LÄS PRESSMEDDELANDET

Verksamhet

Bolaget erbjuder efterfrågestyrda och behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären. Utbildningarna är ”tjänstemannautbildningar” med både nationell såväl som internationell profil. Tillväxten sker dels via geografisk expansion med befintliga utbildningar som bas dels via nya utbildningar på befintliga utbildningsorter. Kärnan i erbjudandet är en kombination av återkommande väletablerade utbildningar, väl anpassade utbildningsresurser, en stark förankring i näringslivet och nära samarbete med välkända svenska storföretag. Utifrån detta har Bolaget utvecklat ett antal väldefinierade utbildningar som erbjuds på ett flertal platser i Sverige samt i vissa fall även på distans.

Ekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen har varit stark i såväl omsättning som lönsamhet

Nyckeltal (mkr) P 2020 2019 2018
Omsättning 42,0 36,0 25,5
Rörelseresultat 18,1 15,1 10,0
Rörelsemarginal 43,0% 41,6 % 39,2 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har ett starkt erbjudande och är en premiumleverantör i en långsiktigt växande marknaden. Branschen förväntar en 10 % årlig efterfrågeökning de närmaste åren.
  • En stor andel återkommande intäkter tack vare högt förtroende hos uppdragsgivare och de viktigaste samarbetsföretagen som leder till nya och fleråriga utbildningsavtal. Löpande erhållna uppdrag samt pågående utbildningar borgar för en hög och stabil omsättnings- och lönsamhetsnivå de kommande åren.
  • Verksamheten/utbildningarna drivs mycket kostnadseffektivt. Verksamheten har t.ex. låg andel fasta kostnader i form av hyror och ”admin.personal”. Dels genom att en stor del av utbildningstiden (ca 30 veckors praktik) är förlagd hos samarbetspartners. Under den tiden behöver Bolaget inte bära några rörliga kostnader för utbildare.

Ditt team