Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

12 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Nischat konsultföretag inom infrastruktur- och samhällsplanering

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett konsultföretag specialiserat på en viss nisch inom samhällsutvecklingsprojekt. Verksamheten utgörs av konsultuppdrag inom utredning och framtagande av strategier, analyser och planeringsunderlag. Bolagets omsättning är stabil och med positivt rörelseresultat. Goda förutsättningar finns för fortsatt tillväxt då Bolaget upplever en ökad efterfrågan på sina tjänster.

Till pressmeddelande>

Verksamhet

Bolaget arbetar främst inom infrastruktur- och samhällsplanering men också inom energi- och besöksnäringar samt kulturella och sociala områden. Bolaget är delaktiga i allt från idé- och utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet. Bolaget utför uppdrag i hela Sverige och tillsammans med sina kunder arbetar Bolaget för att utveckla och skapa planeringsunderlag som är kostnadseffektiva och som fungerar i praktiken. Bolaget har i dagsläget 12 medarbetare (inkl. VD) samt ett antal underkonsulter. Det är god efterfrågan på Bolagets tjänster och marknaden befinner sig i god tillväxt. Det finns goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling och tillväxt.

Kunder och marknad

Bolagets kunder består av centrala och regionala myndigheter, kommuner, privata aktörer såsom konsultföretag, samhällsutvecklare och förvaltare, fastighetsbolag och byggföretag. Bolaget har haft uppskattningsvis 220 kunder inom 360 projekt på 15 år. Marknaden för Bolagets tjänster befinner sig i god tillväxt och Bolagets marknadsandel i Sverige beräknas uppgå till ca 5-10 % av de projekt som utförs av såväl fristående konsultbolag, som enheter inom större bolag eller koncerner. Viktigaste framgångsfaktorerna inom branschen är kompetens/erfarenhet, tydlighet och i viss mån prisnivå.

Nyckeltal (mkr) P2020 P2021 P2022
Omsättning 12,0 12,5 13,0
EBIT 1,7 1,8 1,9
EBIT marginal, ca 14,2 % 14,4 % 14,6 %
Balansomslutning 7,0 8,5 10,0
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget är ledande i Sverige inom sin nisch.
  • Bolaget har spetskompetens inom sitt område.
  • Efterfrågan på Bolagets tjänster är stor även utan aktiv införsäljning.

Ditt team