Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

47 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Ledande galleriverksamhet med internationell profil. Etablerat varumärke och god lönsamhet

Företagsförmedlingen har uppdraget att hitta nya ägare till en väletablerad galleriverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en ökande omsättning med god lönsamhet och stora utvecklingsmöjligheter på den växande marknaden för internationell samtidskonst.

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda kvalitativ samtidskonst till privatpersoner, företag och organisationer i Sverige och utomlands. Kärnan i erbjudandet är en kombination av internationellt erkända konstnärer, väl anpassade utställningslokaler och en uppdaterad kunddatabas. Utifrån detta har Bolaget utvecklat ett antal väldefinierade verksamhetsområden/intäktskällor som bygger på företagets kompetenser. Verksamhetsområdena utgörs bl.a. av utställningsverksamhet, internationell försäljning av samtidskonst, mässor och offentlig utsmyckning.

Ekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen har varit stark i såväl omsättning som lönsamhet.

Nyckeltal (mkr) 2018-12P 2017-12 2016-12
Omsättning 47,0 42,1 34,9
Rörelseresultat 14,0 12,4 8,3
Balansomslutning 58,8 47,7 39,6
Soliditet 87 % 85 % 94 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • En stor andel återkommande intäkter fördelade på ett stort antal kunder, både offentliga och privata.
  • Bolaget har långvariga relationer och får förnyat förtroende hos de största och de viktigaste konstnärerna och representerar i dagsläget flertalet med exklusivitet för Sverige men utan begränsning att marknadsföra internationellt.
  • Bolaget har en unik kombination av tjänster med en växande efterfrågan på marknaden.

Ditt team