Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

21 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Konsultverksamhet med lång erfarenhet inom inköp och upphandling.

Företagsförmedlingen har nöjet att förmedla en företagsgrupp som bedriver konsultverksamhet inom nischen inköp och upphandling. Fokus ligger på att hitta rätt person för rätt uppdrag. Verksamheten bedrivs i huvudsak från Stockholm men företagsgruppen levererar tjänster över hela landet.

Verksamhet

Inom företagsgruppen finns lång erfarenhet och djup kunskap inom inköp och upphandling, både inom den offentliga och den privata sektorn där de är uppskattade leverantörer inom båda sektorerna. Företagsgruppen erbjuder entreprenadupphandlare, IT-upphandlare och upphandlare inom området varor och tjänster. Utöver detta erbjuder Bolagen även utbildningar inom LOU, till bland annat yrkeshögskolor samt hjälp av kategoristyrning och implementering av spendanalysverktyg. Bolagens konsulter hjälper organisationer med hela upphandlingsprocessen eller delar i den och processerna präglas av hög kvalitet och service.

Kunder

Kunderna finns till största del inom den offentliga sektorn (ca 90%) där det även finns långa ramavtal. Företagsgruppen är nischade inom ”Lagen om offentlig upphandling”. 2019 och 2020 har flera tilldelningsbeslut gjorts där företagsgruppen vunnit upphandlingarna. Dessa kommer att generera nya intäkter från 2020-2024, utöver befintliga intäkter. En stor del av kunderna har inte börjat avropa då 70-80% är nya från senaste 12 månaderna.

Nyckeltal (mkr) 2019 2018 2017
Omsättning 20,6 16,2 4,0
Rörelseresultat 2,9 3,5 1,6
Balansomslutning 9,0 7,1 2,9
Soliditet 55,5 % 57,5 % 61,5 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Företagsgruppen är konjunkturokänslig
  • Företagsgruppen har flertalet långa ramavtal samt flera ramavtal där de är rangordnade 1 och i vissa fall ensamma leverantörer.
  • Företagsgruppen har tillgång till rena entreprenadupphandlare, vilket är en bristvara i marknaden.

Ditt team