Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Öst

Omsättning:

15 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Konsulentstödd familjehemsverksamhet i Småland

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en inarbetad verksamhet med högt förtroende inom konsultentstödda familjehemsplaceringar till barn, ungdomar, vuxna och familjer på uppdrag av socialtjänsten och andra uppdragsgivare inom vård och omsorg.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs med sju anställda, inklusive de båda ägarna, i egen fastighet väl anpassad för verksamheten. Uppdragen består av att tillhandahålla ett utredningsunderlag, matcha familjehem till kommunernas placeringsförfrågningar, ge råd och stöd och handleda familjehemmen i vardagsfrågor samt ha efterkontakt med dem. Som en kvalitetssäkring utbildas familjehemmen kontinuerligt och årligen begärs utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogde- och socialregister.

Kunder

Bolaget har egna tecknade ramavtal med Skåne, Halland och Kronobergs län men även för övriga Sverige genom SKL. Bolagets uppdragsgivare är huvudsakligen kommunernas socialtjänst. Bolagets kontrakterade familjehem finns inom en radie av 20 mil i Småland, Öland, Blekinge och Skåne.

Marknad och försäljning

Bolaget är en aktör, av för närvarande 83 i landet, som har tecknade ramavtal. Bolaget arbetar proaktivt för att få nya uppdrag genom att regelbundet kontakta personer inom socialtjänsten som Bolaget tidigare arbetat med. Normalt får Bolaget placerings-förfrågningar och hjälper uppdragsgivaren till bästa så kallade matchning.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen har sjunkit i takt med att behovet av att ta hand om ensamkommande flyktingar i princip helt försvunnit. Efterfrågan på att placera svenska barn i familjehem har ökat markant den senaste tiden.

Nyckeltal (mkr) 2018 2017 2016
Omsättning 14,5 21,7 35,3
Rörelseresultat 3,7 5,2 7,1
Balansomslutning 22,6 23,2 19,7
Soliditet 55 % 45 % 43 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Ca 50 kontrakterade familjehem
  • Välutbildad personal
  • Tillstånd från IVO

Ditt team