Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

19 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Inarbetat och välrenommerat företag som erbjuder rengöringstjänster med sug- och spolbilar

Bolaget erbjuder kunder inom industri och privatsektorn högkvalitativa rengörings- och saneringstjänster med modern utrustning och bred maskinpark. Bolaget har investerat i effektiva bilar som klarar av många olika uppdrag inom skiftande områden.

Verksamhet

Tjänsterna består av bl.a. cisternrengöring, högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, filmning av tex avlopp och ledningar, transport och sanering av miljöfarligt avfall, ång- och högtryckstvättning. Bolaget har en stark kundbas med flertalet stora och stabila industrikunder samt ramavtal med tre stora kunder.

Fordonspark

Bolaget har en modern och bred fordonspark bl.a. bestående av ADR kombibilar, torrsugbilar, ett högtrycksskåp, slangsläp med mera. Bolaget har specialtillverkade fordon samt fordon godkända för transport av miljöfarligt avfall.

Medarbetare

Personalstyrkan består av nio kompetenta, serviceinriktade och självgående chaufförer-/sanerare med gedigen utbildning och lång erfarenhet inom området.

Utvecklingsmöjligheter

Det finns stora möjligheter för en ny ägare att utveckla och expandera verksamheten ytterligare, framför allt genom att bearbeta nya marknader.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har en mycket god lokal kännedom och lång erfarenhet i branschen.
  • Bolaget har genom hög servicenivå och tillgänglighet byggt upp ett gott renommé och starkt varumärke på marknaden.
  • Bolagets organisation är flexibel med korta beslutsvägar.

Ditt team