Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

35 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Inarbetad verksamhet inom VVS-installationer

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en inarbetad och välrenommerad VVS-installatör. Bolaget arbetar som underleverantör till entreprenadföretag och har flertalet stora företag inom byggbranschen som kunder. Det geografiska området omfattar främst Västsverige. Bolagets omsättning uppgår till ca 35 mkr med mycket god lönsamhet.

Verksamhet

Bolaget har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av projekt. Nya kunder tillkommer regelbundet genom referenser som kontaktar Bolaget. Det finns mycket goda möjligheter för ny ägare att öka omsättningen ytterligare med den bas som Bolaget har bland kunderna. Bolaget har en fin orderstock som täcker de kommande åren vilket är en stark bekräftelse på Bolagets starka position i segmentet. Bolagets ägare födda runt 1960 är operativa i verksamheten. Bolaget har ca 10-15 montörer med en hög kunskapsnivå och kvalitetstänkande. Det är en god återväxt i Bolaget.

Kunder

De senaste åren har kunderna bestått främst av företag i Västra Sverige. De flesta är stora återkommande kunder till Bolaget. Bolaget har goda samarbets- och leverantörsavtal med de största leverantörerna och grossisterna inom branschen.

Ekonomisk utveckling

Bolaget ser mycket positivt på framtiden. Under 2019 har Bolaget hittills (per 30 september) vunnit nya projekt för 60 mkr med hög kvalitet. Därtill väntar de svar på flertalet projekt. Ej fakturerad orderstock uppgår till ca 73 mkr (30 september) vilket innebär både trygghet och arbetsro.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Strukturerade processer – Bolaget har klara riktlinjer för hur projekten ska utföras.
  • Medarbetarna – Medarbetare har en bra sammansättning och är mycket kompetenta.
  • Lönsamhet – Bolaget har en inarbetad organisation med bra kalkyler och prismedvetenhet.

Ditt team