Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Stockholm

Omsättning:

18-22 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Fin verksamhet inom rörisolering och brandtätning.

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en verksamhet inom teknisk isolering, främst isoleringsarbeten. Bolaget erbjuder även ventilationsrengöring, brandtätning, sanering samt plattsättning. Det breda tjänsteutbudet medför en högre stabilitet i verksamheten och lägre konjunkturkänslighet. Bolagets omsättning har under senaste åren uppgått till mellan 18-22 mkr med bra resultat.

Verksamhet

Bolaget bedriver verksamhet inom teknisk isolering och erbjuder isolering av rör och ventilationskanaler, brandtätning, ventilationsrengöring, asbestsanering och plattsättning. Bolagets breda maskinpark medför att de kan erbjuda sina kunder en variation av tjänster. Isoleringsarbeten utgör den största delen av Bolagets verksamhet och står för ca 80 % av omsättningen. Med rätt ägare finns det stora möjligheter att utveckla Bolaget och verksamheten dels på befintlig marknad och affärsområden, men även på nya marknader.

Kunder

Kunderna återfinns främst inom VVS branschen, byggbranschen och bland industriföretag. Bolaget har i dagsläget ca 40 kunder i sin kundstock. Bolaget ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och kontinuerligt utveckla sina tjänster därefter.

Medarbetare

Bolaget har 11 st. anställda medarbetare exkl. ägarna varav 2 st. arbetsledare. Medarbetarna är fördelade på arbetsområdena isoleringsmontörer, ventilationsrengöring, plattsättning, rivning, sanering med mera.

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar hela Storstockholm. Efterfrågan på Bolagets tjänster följer i stort efterfrågan på tjänster inom VVS samt byggindustrin. Bolagets breda tjänsteutbud inom olika affärsområden bidrar till en lägre känslighet för konjunktursvängningar.

Nyckeltal (mkr) Prel. 2020 2019 2018
Omsättning 19,9 18,5 20,7
EBIT 2,9 0,1 3,3
Balansomslutning 15,7 10,7 11,5
Soliditet 54 % 52 % 75 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har en bredd och olika inriktningar i de tjänster de erbjuder vilket skiljer Bolaget från dess konkurrenter.
  • Lång erfarenhet inom branschen med ett upparbetat varumärke och gott rykte på marknaden.
  • Bolaget är lyhörda för sina kunders behov och önskemål och har ambition att ständigt förbättra sig gällande kunskap, material och utförande.

Ditt team