Såld

Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

15,6 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Inarbetad verksamhet inom plåtbearbetning

Bolaget har sedan starten verkat som underleverantör åt övrig tillverkande industri med inriktning inom främst plåtbearbetning i stål, aluminium och rostfritt. Bolagets omsättning uppgick till ca 9 Mkr per 2017 med ett rörelseresultat på ca 0,8 Mkr.

Verksamhet

Bolaget erbjuder bland annat plasmaskärning, legotillverkning, kantpressning, klippning, svetsning i plåtstång och rör i stål samt aluminium. Uppdragen kan variera med allt från enstaka detaljer till kompletta produkter. En del av produktionen utgörs även utveckling och tillverkning av egna produkter. Ca 80 % av produktionen sker till en stor och stabil kund och stor del av Bolagets maskinpark är anpassad för just tillverkning denna kunds produkter. Bolagets tjänster och produkter ska motsvara kundernas önskemål och krav samt hålla en hög leveranssäkerhet. Verksamheten är belägen i en större stad längst norrlandskusten. Bolaget har i dagsläget 7 kompetenta medarbetare vilka samtliga arbetar inom mekanisk tillverkning.

Ekonomisk utveckling

Nedgången i omsättningen under verksamhetsåret 2015/2016 berodde på att Bolagets kunder hade en minskande orderingång under första delen av året. Detta vände dock under andra halvan av verksamhetsåret och orderingången ökade.

Marknad

Marknaden för Bolagets produkter följer i stor byggbranschen som under de senaste åren har haft en stor uppgång. Bolaget arbetar främst med lokala kunder och marknaden i den kommun vari Bolaget är verksam ser mycket bra ut då kommunen lägger ner stort arbete på att växa i både antal företag och befolkningstal.

Fastighet

Produktionen sker i en egenägd fastighet med en total lokalytan på ca 600 m2 varav ca 525 m2 produktionslokaler.

Nyckeltal (mkr) 2017 2016 2015
Omsättning 9,2 7,0 11,5
Resultat efter fin.netto 0,8 0,4 0,9
Balansomslutning 5,0 5,0 5,5
Eget kapital 3,0 2,0 2,5
Soliditet 58 % 64 % 65 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har en hög leveranssäkerhet
  • Produktionen är flexibel och kan snabbt ställas om för att anpassas till efterfrågan.
  • Bolaget har ett väl inarbetat samarbete med sin största kund samt en maskinpark som är anpassad till kundens produkter

Ditt team