Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Öst

Omsättning:

13 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

HVB-hem

Bolaget som bedriver HVB-hem för män och kvinnor i åldrarna 20-65 år. Bolaget är beläget i Mälardalen. Verksamheten bedrivs med tillstånd enligt 7 kap. 1 § punkt 1 socialtjänstlagen.

Verksamhet

HVB-hemmet riktar sig till personer med psykiska funktionshinder, psykosocial och neuropsykiatrisk problematik samt dubbeldiagnoser. Bolagets uppdragsgivare är socialtjänst, landsting och rättspsykiatri. Klienterna placeras enligt socialtjänstlagen och LPT/LRV. Upptagningsområde är hela Sverige. Ett icke pågående drogmissbruk är en förutsättning för placering. Verksamheten har idag ca 15 anställda. Utgångspunkten är att varje patient är unik och se till dennes möjligheter, snarare än begränsningar.

Ekonomisk utveckling

Bolaget redovisar en stabil omsättningsökning med fortsatt mycket god lönsamhet.

Fastighet

HVB-hemmet bedrivs i av bolaget ägd fastighet väl anpassade för verksamheten. Fastigheten är belägen i ett naturskönt område med närhet till skog och bad. Bolaget kan säljas med eller utan fastigheten.

Nyckeltal (mkr) 2014 2013 2012
Omsättning 13,0 12,0 11,0
EBITDA 4,2 3,5 3,0
Balansomslutning 10,0 9,0 8,5
Eget kapital 5,0 3,5 1,7
Soliditet 50 % 40 % 20 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Väl upparbetat koncept och gott renommé, vilket resulterar i mycket hög beläggningsgrad.
  • Stor efterfrågan och stabila kunder, såsom Landsting, Rättspsykiatri och Socialtjänst
  • Lågt ägarberoende och kompetent personal

Ditt team