Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Öst

Omsättning:

30 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Högteknologiskt bolag med egna produkter

Bolaget erbjuder egna designade produkter genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara (helhetskoncept) med huvudfokus på automation och robotik.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen uppgick senaste bokslutsåret till ca 30 mkr med en rörelsemarginal (EBITDA) på ca 20 %. Tillväxten det senaste året har legat på 50 % (90 % sista två åren). Prognosen framåt är en fortsatt hög tillväxttakt med bibehållen marginal. Tillväxten har till övervägande del skett på den Svenska marknaden. Med en ny ägare/ägarspridning som kan tillföra kunskap om internationalisering och nya applikationsområden kan prognosen med stor sannolikhet höjas upp ytterligare.

Marknad

Bolaget har en marknadsledande position i Sverige och målsättningen är en internationell expansion genom standardiserade produkter och etablerade partners.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Skalbara- och tillämpbara lösningar som ger hög tillväxtpotential.
  • Förmågan att bygga vidare på redan utvecklade applikationer och framåt skapa lösningar som är lönsamma/ kostnadseffektiva.
  • Stark kundstock (Volvo, Scania, Forsmark, Oskarshamn, Sandvik m.fl.)

Ditt team