Såld

Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Öst

Omsättning:

59 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Fullskalig legoleverantör av plåtkonstruktioner, Agrippa Manufacturing/XCC Konstruktion

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla Agrippa Manufacturing/XCC Konstruktion vilket är en lönsam koncern med verksamhet inom legotillverkning och ett sortiment av egna produkter belägen i Kronobergs län. Verksamheten är en fullskalig legoleverantör av plåtkonstruktioner med ett samlat erbjudande inom beredning, tillverkning och lagerhållning.

Verksamhet

Koncernen har en stor fabrikskompetens och erbjuder en helhetslösning med konstruktion, produktion till montering, lagerhållning och utleverans på en och samma plats. Det innebär en produktionskedja med korta ledtider och de bästa möjligheterna för att skapa en riktigt bra produkt. Kunderna sköter utvecklingen och försäljningen av produkterna medan koncernen tillverkar och lagerhåller kundernas produkter. Koncernen erbjuder även egna produkter i inom kontors- och verkstadsutrustning. Legotillverkning står för ca 48,2 Mkr av försäljningen och de egna produkterna för ca 10,5 mkr. Verksamheten bedrivs från egenägda lokaler med en yta på totalt 12 721 m2 och inrymmer produktions- och lagerlokaler samt väl tilltagna personalutrymmen med flertalet omklädningsrum, duschar, WC och personalmatsalar. Fastigheten kommer att ingå som en del av försäljningen.

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar till största delen Sverige med inslag av internationella kunder. Marknaden på vilket Bolaget verkar är stabil och det finns betydande utvecklingsmöjligheter för Koncernen.

Medarbetare

Koncernen har totalt 40 anställda medarbetare varav 4 st. tjänstemän som arbetar på kontoret samt 36 st. kollektivanställda inom produktion.

Ekonomisk utveckling

Koncernens omsättning uppgick till ca 60 Mkr per 2017 med ett rörelseresultat på ca 5,2 Mkr.

Nyckeltal (mkr) 2017-12 2016-12
Omsättning 59,7 57,5
Rörelseresultat 5,2 6,2
Balansomslutning 35,4 34,3
Soliditet 59,2 % 56,5 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget erbjuder högkvalitativa, svenskproducerade produkter
  • Bolaget har egna produkter och en egen produktutvecklingsavdelning
  • Bolaget har stora och flexibla lokaler i en egenägd fastigheten

Ditt team