Såld

Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Syd

Omsättning:

40 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Framstående företag inom fasadarbeten

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla två erkänt kompetenta företag med verksamhet inom fasadarbeten, reparbeten, mjukfogning, fogning och brandtätning med mera. Bolagens verkar främst i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Linköping, hela Västkusten, Skåne, Blekinge, och Småland.

Verksamhet

Bolagen är framstående inom fasadarbeten med prisbelönta projekt och nöjda kunder. Bolagen agerar som helhetsleverantör och genomför uppdragen från ax till limpa. Bolagen har en bred kunskap och en nära kontakt med kunden under projektet och agerar rådgivare såväl som utförare vilket bygger långsiktiga relationer. Bolagens kunder är främst företagskunder men även kommuner och bostadsrättsföreningar. Brandtätning och fogning efterfrågas idag i större utsträckning och marknaden har under de senaste åren utvecklats med fler byggregler och manualer. Marknaden växer kraftigt och med rätt satsning skulle Bolagen kunna öka sin marknadsandel rejält.

Medarbetare

Bolagen har i dagsläget gemensamt 36 anställda medarbetare. Samtliga medarbetare har spetskompetens inom Bolagens verksamhetsområden. Alla medarbetare hanterar såväl brandtätning som fogning, men det finns en viss specialisering.

Marknad

Brandtätning och fogning har blivit mer känt och efterfrågas nu i större utsträckning. Marknaden har under de senaste åren utvecklats med fler byggregler och manualer utifrån brandtätning och fogning. Bolagen arbetar främst mot större byggföretag och fastighetsbolag. Marknadsutvecklingen är mycket stor och med rätt satsning skulle Bolagen kunna öka sin marknad rejält.

Nyckeltal (mkr) 2019 2018 2017
Omsättning 41,6 41,8 41,8
Rörelseresultat 7,7 10,0
Balansomslutning 27,4 21,8 14,0
Soliditet 51,2 % 51,8 % 50,2 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolagens medarbetare har utbildning inom sina områden och är kompetenta, självgående och flexibla.
  • Bolagen har under sina verksamma år byggt upp stabila och långsiktiga relationer med både kunder, leverantörer och samarbetspartners.
  • Bolagen erbjuder sina kunder en helhet och kan ta sig an hela projektet från början till slut.

Ditt team