Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Förskoleverksamheter i Skåne

Två företag verksamma inom barnomsorg och förskoleverksamhet belägna i större stad i Skåne, söker ny strategisk ägare. Båda förskolorna har ett mycket gott rykte bland både föräldrarna och barnen i områdena och platserna är mycket eftertraktade. Samtliga förskoleplatser är tillsatta och förskolorna har en lång kö.

Verksamhet

Förskolorna erbjuder sammanlagt 124 förskoleplatser för barn mellan 1-5 år. Förskolorna drivs baserad på en allmänpedagogisk inriktning med vikt på pedagogisk dokumentation och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolorna har i dagsläget 25 anställda. De anställda har erforderlig utbildning och består av förskollärare och barnskötare.

Ekonomisk utveckling

Bolagens gemensamma omsättning uppgick per 2015 till c:a 15-20 Mkr med ett justerat resultat efter finansnetto på c:a 4-5 Mkr. Resultatet har justerats för löner över marknadsmässiga samt löner till närstående.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolagen bedriver en lärorik och rolig förskoleverksamhet med undervisning enligt Förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010.
  • Bolagen har välutbildade medarbetare med stor erfarenhet av yrket. Majoriteten av personalen har arbetat på förskolorna under flertalet år. Personalgruppen är stabil vilket skapar stor trygghet hos barnen och föräldrarna.
  • Majoriteten av förskolepedagogerna har fortbildat sig genom kurser på högskola. Detta visar på ambitiösa medarbetare som vill ge barnen en god undervisning.

Ditt team