Såld

Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Öst

Omsättning:

15 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Forserum Berg & Grus AB

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en lönsam och inarbetad verksamhet inom tillverkning och försäljning av bergkross, makadam och stenmjöl i olika fraktioner. Bolagets omsättning uppgick per 2017-12-31 till ca 14,7 mkr med ett EBIT på ca 2,0 mkr.

Verksamhet

Täktområdet där berget bryts är belägen inom Nässjö kommun, ca 1,5 km sydost om Forserum samhälle. Det har bedrivits täktverksamhet inom samhället sedan 1960-talet. Tillståndet gäller uttag av totalt 6 000 000 ton berg och 96 000 ton morän. Uttaget av berg är maximerat till 400 000 ton per år och sammanlagda uttaget av morän får vara högst 4 800 ton per år. Tillståndet gäller till och med 31 december 2036. Ca 200 000 ton berg och 3 000 ton morän har hittills brutits på täkttillståndet. Skriftligt markavtal ska upprättas inför en försäljning. Utöver ovanstående produkter utför Bolaget även snöröjning genom ett 1-årigt avtal med Forserum samhälle samt åt lokala industrier. Bolaget har i dagsläget 5 anställa medarbetare samt en modern och väl underhållen maskinpark med lastmaskiner, krossar och lastbilar med mera. Bolaget har en del större kunder men är inte beroende av någon särskild kund. Totalt har Bolaget ca 100 kunder i sin kundstock.

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar Forserum och en radie på ca fem mil, det vill säga Tenhult, Husqvarna, Jönköping och Nässjö. Marknaden för Bolagets produkter är stabil och genom aktiv marknadsbearbetning finns möjlighet att dubbla produktionen från nuvarande nivå.

Ekonomisk information

Nyckeltal (mkr) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 14,7 14,9 14,6
Rörelseresultat 2,0 1,3 2,7
Balansomslutning 29,0 25,0 27,5
Soliditet 44 % 46 % 40 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har 18 år kvar på sitt täkttillstånd
  • Bergtäkten är ett prioriterat brytningsområde enligt Länsstyrelsen
  • Det finns möjlighet att dubblera produktionen

Ditt team