Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

12-15 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Försäljning & reparationer av kranar och lastbilspåbyggnader

Verksamheten omfattar försäljning och service av utrustning för såväl mobilt som industriellt bruk. Bolagets specialitet är kundanpassade specialbyggnationer med avancerad modern hydraulik inom främst skogsnäringen. Vidare erbjuder Bolaget även service och reparationer av t.ex. spolbilar och sopbilar.

Verksamhet

Bolaget samarbetar med några av de största leverantö-rerna inom både kranar och hydraulik. Bolaget har i dagsläget 10-20 anställda inom områdena verkstad, hydraulcylinderbearbetning, lagerhantering samt administration. Samtliga anställda har stor kompetens och är kunniga inom sina respektive områden. Verksamheten bedrivs i en egenägd fastighet. Fastigheten är strategiskt belägen på ett industriområde. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning är relativt konstant under året med smärre variationer för säsonger. Under 2014 har Bolaget tecknat avtal med en större leverantör gällande service och reservdelsförsäljning av deras produkter. Detta har inneburit initiala kostnader för Bolaget men kommer i framtiden att medföra en ökad omsättning. Bolagets omsättning uppgick per 2014 till c:a 12-15 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar på ca 1,5 MSEK.

Kunder

Kunderna är nästintill uteslutande från Sverige. I samband med förvärvet av en annan verksamhet breddades kundunderlaget med kunder inom hydraul kolvar och mekanisk bearbetning. Kunder inom specialbyggnationer består främst av åkerier och entreprenörer genom återförsäljare för Volvo och Scania.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Upparbetad verksamhet med en stabil ekonomi där Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet.
  • Bolaget har en liten och smidig organisation vilket bidrar till korta beslutsvägar och större flexibilitet att tillgodose kundanpassade produkter.
  • Medarbetarna har stor kompetens och lojalitet. Kunskapen och spetskompetensen är väl fördelad inom personalgruppen. Medarbetare blir kontinuerligt utbildade inom sina respektive områden.

Ditt team