Såld

Bransch:

Handel

Region:

Syd

Omsättning:

25 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Företag med lång erfarenhet av försäljning av kvalitetsprodukter till kunder inom bl.a. tvätterinäringen.

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett företag med lång tradition som leverantör till bl.a. tvätterinäringen. Bolaget är indelat i fyra affärsområden och omsättningen har under de senaste åren uppgått till mellan 20-25 mkr med ett EBIT på ca 12,4 % för verksamhetsåret 2020.

Verksamhet

Bolagets produkter har genomgående mycket hög kvalitet och prövas miljökritiskt innan de tas in i sortimentet. Bolaget är ett renodlat handelsföretag utan egen tillverkning och alla produkter som saluförs, med några få undantag, importeras från Europa, Kina och USA. Bolaget utför endast viss anpassning av produkter för att motsvara sina egna och kundernas krav.

Medarbetare

Bolaget har i dagsläget åtta anställda medarbetare med god kunskap om produkterna. Medarbetarna är uppdelade i de olika affärsområdena där de ansvarar för allt från inköp, marknadsföring och försäljning.

Marknad

Bolagets huvudmarknad omfattar hela Sverige men viss andel kunder finns även i Danmark, Norge och Finland. Bolaget har idag, vid sidan om tvätterinäringen kunder inom sjuk- och vårdhem, landsting, kommuner, hotell, restauranger, industriföretag, mattuthyrare, idrottsföreningar med flera. Det finns utvecklingsmöjligheter på både nya och befintliga marknader bland annat genom ett utökat produktsortiment och med nya kundkategorier inom vård och omsorg, e-handel, fysiska butiker med mera samt högre aktivitet i de övriga nordiska länderna.

Lokaler

Verksamheten bedrivs från, av moderbolaget, ägd fastighet som kan ingå som en del av försäljningen. Lokalerna har en yta på totalt 1 567 m2 fördelat på lager och produktionslokaler. De är strategiskt belägna och väl anpassade för verksamheten.

Nyckeltal (mkr) 2020 2019 2018
Omsättning 25,3 20,1 21,4
EBIT 3,1 0,2
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har en hög kunskapsbas och lång erfarenhet i branschen.
  • De produkter som Bolaget erbjuder är baserade på hållbarhet, ergonomi och bra kvalitet.
  • Bolagets organisation är flexibel och har korta beslutsvägar, vilket är genomgående i alla led.

Ditt team