Såld

Bransch:

Handel

Region:

Öst

Omsättning:

55 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Företag inom försäljning och uthyrning av maskiner

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla ett B2B företag med helhetskoncept inom försäljning och uthyrning av maskiner. Bolaget som är beläget i Närke startade för nästan 50 år sedan har ett mycket gott rykte på marknaden. Omsättningen har de senaste tio åren varit stabil runt 55 mkr med EBITDA på i snitt 12 %.

Till pressmeddelande>

Verksamhet

Företaget erbjuder ett helhetskoncept med försäljning, uthyrning, service och utbildning inom maskiner. Företaget är leverantörsoberoende och erbjuder flera kända varumärken. Verksamheten genomsyras av kvalitét och ständiga förbättringar. Organisationen består av en extern VD samt ca 15 serviceinriktade och lojala medarbetare. Samtliga medarbetare har hög kompetens och kunskap inom sina respektive arbets-områden

Kunder

Kunderna består av företag och offentlig sektor från hela Sverige men fokus ligger främst på en geografisk marknad inom en 15 mils radie. Efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster är hög och drivs till viss del av omställningen till fossilfria drivmedel.

Lokaler

Verksamheten bedrivs från strategiskt belägna och väl anpassade hyrda lokaler som inrymmer kontor, verkstad och reservdelslager.

Ekonomisk utveckling

Bolaget hade en mycket stark start på 2020 som sedan bromsades in på grund av pandemin. Trots det så hämtades tappet in i slutet på året. Innevarande år har börjat ännu bättre och första kvartalet ligger ca 5 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för omsättningen innevarande år ligger på 65 mkr med bibehållen eller förbättrad rörelse-marginal.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Mycket stabil omsättning och lönsamhet över tid.
  • Bolaget har ett helhetskoncept med försäljning, uthyrning, service och utbildning.
  • Lång erfarenhet inom branschen och hög flexibilitet.

Ditt team