Såld

Bransch:

Handel

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Finnbergs Diversehandel AB – välrenommerad livsmedelsbutik i Norrbotten

Finnbergs Diversehandel AB bedriver en livsmedelsbutik belägen i Glommersträsk, 45 km sydost om Arvidsjaur. I dagsläget bedrivs butiken under konceptet ICA Nära och är även ombud för Posten, Apoteket, Systembolaget, Svenska Spel, Bussgods, DHL, Schenker och Privpak.

Verksamhet

Bolagets största leverantör är i dagsläget ICA som står för 70 % - 80 % av Bolagets inköp. Verksamheten kommer dock inte att kunna bedrivas som en ICA butik i framtiden då ICA kedjan har förändrat sitt butikskoncept vilket innebär att Finnbergs Diversehandel AB inte längre passar in i konceptet. Ägaren har dock varit i kontakt med Axfood som bedömer att det finns möjligheter att istället bedriva butiken under konceptet Handlar´n. Bolagets marknad består av Glommersträsk med omnejd. Glommersträsk är Arvidsjaur kommuns största by med c:a 300 fast boende personer. Bolagets kundunderlag omfattar dock c:a 500 personer inräknat närliggande bygd. Bolaget har i dagsläget 4 medarbetare inklusive ägaren.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning beräknas uppgå till c:a 10 Mkr innevarande räkenskapsår med ett resultat efter finansnetto i paritet med föregående år på c:a 400 tkr.

Fastighet

Fastigheten, vari verksamheten bedrivs, ägs privat av Jan Finnberg och kommer att ingå som en del av försäljningen. Den totala lokalytan uppgår till c:a 500 m2 fördelat på butiksyta, lagerytor och personalutrymmen. Det finns idag stora potential att utveckla både verksamheten och butiken.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Butiken är viktig för orten och närliggande bygd.
  • Glommersträsk genomkorsas av väg 95 som går mellan Skellefteå och Bodö vilken är vältrafikerad. Butiken är belägen mitt i Glommersträsk, c:a 10 meter från väg 95.
  • Butiken har stor parkeringsplats och lättillgänglig av- och påfart till väg 95.

Ditt team