Såld

Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Öst

Omsättning:

85 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Expansiv hustillverkare

Bolaget producerar och säljer monteringsfärdiga villor samt par- och radhus. Bolaget är även en av landets tio största tillverkare av takstolar.

Verksamhet

Bolaget producerar och säljer monteringsfärdiga villor samt par- och radhus Bolaget producerar och säljer också takstolar och är en av landets tio största tillverkare. Produktionen finns i ändamålsenliga lokaler i stad i Småland, ägda av moderbolaget. Bolaget firade 2015 60 år som hustillverkare. Nuvarande ägarens far startade verksamheten 1955. Bolaget leds av en extern VD. Totalt finns det 39 anställda, varav 16 tjänstemän och 23 inom produktionen. Bolaget är inte beroende av ägaren.

Ekonomisk information

Verksamheten har haft en stark tillväxt de senaste åren och framtidsutsikterna är gynnsamma. Det finns ett stort behov av nya bostäder i landet, orderstocken är ca 80 mkr och det finns utrymme att expandera på fastigheten. Verksamheten är inne i en expansiv period med stor omsättningstillväxt kombinerat med god lönsamhet. Den prognostiserad omsättning beräknas uppgå till 85 mkr och resultat efter finansiella poster till ca 6,3 mkr.

Kunder

Kunder består av både privatpersoner och B2B-segmentet, vilka utgör ca 70 % av omsättningen.

Nyckeltal (mkr) 2016-04 2017-04 2018-04
Omsättning 65,7 72,6 85,3
EBITDA 6,3 4,6 6,9
Resultat efter fin.netto 6,2 4,2 6,3
Balansomslutning 21,9 24,2 -
Soliditet 29 % 19 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Stark utveckling, bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättningstillväxt kombinerat med god lönsamhet.
  • Kundanpassad produktion, stor valfrihet för kunden vad gäller planlösning och materialval.
  • Bolaget växer med kunderna inom B2B-segmentet.

Ditt team