Såld

Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Öst

Omsättning:

54 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Byggvaruhus i Småland

Bolaget är ett fullsortiments byggvaruhus inom en av branschens ledande kedjor. Det är en verksamhet med stabil omsättning och god lönsamhet. Bolaget har en stark och bred kundstock, utan beroende av någon enskild kund. Ägarberoendet är begränsat, då Bolaget sedan flera år tillbaka leds av en extern VD.

Verksamhet

Bolaget är ett fullsortiments byggvaruhus inom en av branschens ledande kedjor, med starka varumärken. Därutöver har man ett eget snickeri samt säljer takstolar, som tillverkas av systerbolaget. Verksamheten finns i ändamålsenliga lokaler i stad i Småland, ägda av moderbolaget. Bolaget har en historik som sträcker sig tillbaka till 1930-talet, men det var i början på 1960-talet som försäljning av byggmaterial kom igång. Marknaden är stabil och växer något från år till år. Bolaget leds av en extern VD. Totalt finns det 20 anställda. Bolaget är inte beroende av ägaren

Ekonomisk utveckling

Bolaget har en stabil omsättning och resultat historiskt. Prognoserna framåt visar samma utveckling och utsikterna är goda.

Nyckeltal (mkr) 2017-04 2016-04 2015-04
Omsättning 53,3 53,8 53,7
EBITDA 4,6 1,7 2,7
Resultat efter finansnetto 4,3 1,1 2,1
Balansomslutning 22,3 25,4 20,6
Soliditet 35 % 7 % 17 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Stabil verksamhet – Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet.
  • Hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice.
  • Erfaren organisation – Personalen är mycket uppskattad av kunderna och har lång och djup erfarenhet av branschen.

Ditt team