Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

80 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Lönsamma & starka förskole- och skolverksamheter

Koncernföretag bestående av sju bolag som tillhandahåller förskolor och skolor från förskoleklass till årskurs 6. Kärnverksamheten är att utbilda barn och elever i förskole- och skolverksamheter med uppdraget ”att bidra till en bra start i livet”. Framgångsstrategi för de förskolor och skolor koncernen bedriver är att de är små och självstyrande enheter med stimulerande miljö som arbetar efter ledorden ”gör det enkelt”.

Verksamhet

Utbildningen inom de sju förskole- och skolverksamheterna sker med hjälp av Montessoripedagogik vilken bygger på att varje barn har en spontan lust att lära och att varje barn kommer till skolan med medfödda möjligheter, inneboende resurser som är unikt för varje barn. Eftersom varje individ är unik är det viktigt att bli sedd som den man är och få möjligheter att utvecklas mot den man är ämnad att bli. Det är skolans uppgift att tillvarata barnets potential så att varje barn bereds tillfälle att få utvecklas i sin takt, efter sina förutsättningar och behov. Koncernen har ingen säljorganisation utan försäljningen av tjänsterna sker främst via mun till mun-metoden. Skolornas och förskolornas konkurrensfördelar baseras på bra kvalité på tjänsterna och gott bemötande, mindre och personliga enheter samt bra mat som serveras på skolorna och förskolorna.

Ekonomisk utveckling

Koncernens omsättning uppgick till mellan c:a 60-70 Mkr per 2016 med ett rörelseresultat på c:a 1,8 Mkr på totalt 93 medarbetare. Prognos för lönsamhetsutveckling är positiv för 2017 och 2018.

Förskolor

Koncernen bedriver i dagsläget totalt sju verksamheter i södra Sverige och det finns även långt framskridna planer för att starta upp ytterligare en montessoriförskola. De sju förskole- och skolverksamheterna har totalt c:a 370 inskrivna barn och elever och arbetar kontinuerligt och systematiskt för att utveckla utbildningskvaliteten. Varje enhet har egna rutiner som styr det lokala kvalitetsarbetet. Koncernens kunder är kommunerna på respektive ort. När det gäller förskola finns tillstånd från kommunen och när det gäller skola och fritidshem finns tillstånd från Skolinspektionen.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Etablerat varumärke med vision och god operationell struktur.
  • Verksamheterna är belägna i tillväxtområden
  • Bolagen har en uttalad policy gällande att alla pedagoger ska bygga upp goda och förtroendefulla relationer med föräldrarna.

Ditt team