Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

15-17 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Bolag verksamt inom gruvindustrin

Bolagets verksamhet innefattar mekaniska arbeten och byggprojekt inom främst gruvindustrin samt reparationer och en sidoverksamhet med underhåll av fordon och maskiner till både privatpersoner och företag.

Verksamhet

Bolaget erbjuder byggnationer samt kvarnreparationer inom främst gruvindustrin. Bolagets huvudsakliga verksamhet är främst underhållsarbeten inom gruvindustrin, till största del ovan jord men även en del under jord. Bolaget erbjuder även reparationer och service av fordon och maskiner till både företag och privatpersoner. Bolaget har i dagsläget i genomsnitt c:a 15 anställda men antalet anställda variera beroende på vilken typ av projekt Bolaget utför. Samtliga anställda är kompetenta och kunniga inom sina respektive arbetsområden. Verksamheten präglas av en hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice. Bolaget är innovativt och arbetar nära kunden och kan erbjuda kundanpassade tjänster.

Kunder

Bolaget har under åren byggt upp goda relationer med sina kunder och har avtal med några av de största aktörerna i branschen. Utöver dessa stora kunder har Bolaget även ett antal mindre kunder och då främst inom bilverkstadsarbeten.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Upparbetad verksamhet med gott renomme hos sina kunder och på marknaden.
  • Erfarna medarbetare som präglas av ett personligt engagemang och god kunskap inom branschen.
  • Bolagets största kunder är starka och stabila aktörer på marknaden.

Ditt team