Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

10-20 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Inarbetad verksamhet inom byggprojekt för främst gruvindustrin

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla ett företag med verksamhet inom reparationsarbeten, underhållsarbeten, byggnationer samt kvarnreparationer beläget i Norra Norrland. Bolagets huvudsakliga verksamhet är främst underhållsarbeten i gruvor, till största del ovan jord men även en del under jord.

Verksamhet

Bolagets verksamhet innefattar byggprojekt inom främst gruvindustrin men även viss del mekarbeten. Bolaget har under åren byggt upp goda relationer med sina kunder och bland kunderna återfinns några av de största aktörerna inom gruvindustrin. Utöver dessa har Bolaget även ett antal mindre kunder.

Kunder

Bolaget har i dagsläget i genomsnitt ca 15 anställda men antalet anställda varierar beroende på vilken typ av projekt som utförs. Verksamheten präglas av en hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice. Bolaget är innovativt och arbetar nära kunden och kan erbjuda kundanpassade tjänster.

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar övre Malmfälten, ett området där det sker stora satsningar inom flertalet stora projekt vilket kommer att skapa arbetstillfällen under en lång tid framöver.

Ekonomi

Genomsnittlig omsättning har under de senaste åren uppgått till ca 14,7 mkr med ett genomsnittligt EBIT på ca 1,9 mkr

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet.
  • Bolaget verkar på en expansiv geografisk marknad
  • Bolagets största kunder är starka och stabila aktörer på marknaden.

Ditt team