Såld

Bransch:

Handel

Region:

Öst

Omsättning:

20 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Bolag med ledande varumärken inom storkök

Bolaget är specialiserat som leverantör av maskiner och inredning till restauranger och storkök. Bolaget vänder sig till professionella användare inom denna bransch och är verksamma huvudsakligen i Småland och Blekinge.

Verksamhet

Bolaget är specialiserat som leverantör av maskiner och inredning till restauranger och storkök. Man är auktoriserad partner till en ledande aktör inom området sedan 2004. Bolaget har därutöver leverantörer som kompletterar produktutbudet och Bolaget kan idag erbjuda all typ av köksinredning till restauranger och storkök. Vidare så arbetar Bolaget med projekteringar och behovsanalyser i samband med byte av uttjänt utrustning eller i samband med förändringar i verksamheten. Bolaget har fyra anställda inklusive ägaren.

Ekonomisk utveckling

Omsättning c:a 30 mkr och en resultatnivå på ca 1,1 mkr. Omsättningsökningen beror dels på att verksamheten i ett tidigare intressebolag har tillförts från och med augusti 2014 och dels på en allmän efterfrågeökning på Bolagets produkter. Totalt sett har kostnadsstrukturen förbättrats.

Kunder

Cirka 70 procent av volymen säljs till offentliga sektorn direkt eller indirekt, såsom skolor och förskolor.

Nyckeltal (mkr) 2015 2014 2013
Omsättning 30,5 16,5 19,4
Resultat efter fin.netto 1,1 0,3 neg
Balansomslutning 7,1 4,6 4,8
Eget kapital 1,1 0,3 0,05
Soliditet 16 % 2 % 1 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget visar en bra ekonomisk utveckling med omsättning på en ny högre nivå och god lönsamhet.
  • Erfaren organisation – Organisationen präglas av ett ”personligt” engagemang och lång och djup erfarenhet av branschen.
  • Stark och bred kundstock – Bolagets kunder återfinns till ca 70 procent inom offentlig sektor.

Ditt team