Såld

Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Väst

Omsättning:

13 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Bolag inom tillverkning

Bolaget är specialister på automatsvarvade smådetaljer inom olika områden såsom el, elektronik, telekom, lås med mera. Bolagets omsättning uppgick per 2011 till c:a 13 Mkr med ett resultat efter finansnetto på c:a 600 tkr.

Verksamhet

Bolaget är specialist på automatsvarvade smådetaljer. I bolaget finns unika kunskaper för unika behov. Bolaget har väl anpassade maskiner till den tillverkning som sker gällande stora serier, kvalitet samt leveranssäkerhet Bolagets kunder finns inom en rad olika områden såsom el, elektronik, telekom, lås, fästelement med mera. Kunderna finns i Sverige men en betydande export sker även till andra länder i Europa. Verksamheten bedrivs från egna lokaler vilka kommer att ingå som en del av försäljningen.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning uppgick per 2011 till c:a 13 Mkr med ett resultat efter finansnetto på c:a 600 tkr. Den synliga soliditeten uppgick vid samma tillfälle till c:a 36 %.

Kunder

Bolagets kunder finns i huvudsak i Sverige men viss export sker även till länder i övriga Europa.

Nyckeltal (mkr) 2011 2010 2009
Omsättning 13 13 8
Resultat efter fin.netto 0,6 1,3 0,6
Balansomslutning 5,0 6,0 5,0
Eget kapital 1,4 1,8 1,0
Soliditet 36 % 34 % 24 %
Varför är detta ett bra förvärv?

Ditt team