Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

49 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Anrikt glasmästeri / fasadsystem

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett anrikt glasmästeri vilket erbjuder ett brett utbud av glasningstjänster främst inom glas- och metallentreprenader med Västsverige som geografiskt huvudområde. Bolagets omsättning uppgick per 2018 till ca 49 Mkr. Orderstocken har succesivt vuxit senaste åren och uppgår nu till ca 25 Mkr med ett mål att över tid ligga på ca 30 Mkr.

Pressmeddelande

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att genom att erbjuda branschledande kunskap och erfarenhet inom glas och metall skapa både interiöra samt exteriöra glasprodukter såsom, glasinredning, entreìmiljöer och fasadsystem. Kunders värderingar, förväntningar och designprinciper förverkligas genom skickligt hantverk från Bolagets medarbetare där varje steg som tillsammans tas ska addera värde för kunden. Bolaget har ett nära samarbete med flertalet arkitekter samt större beställare och är ofta en naturlig partner under projekteringsfasen. Bolaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OSHAS 18001, MTK-auktoriserade, medlem i arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen. Kunderna består i huvudsak av näringsidkare i olika former samt kunder inom offentliga sektorn och kommunala fastighetsägare. Bolaget har ca 20 stycken ramavtal med privata och kommunala fastighetsägare. Avtalen avser främst service- och reparationer vilka står för ca 20 % av omsättningen. Bolaget har i dagsläget 21 anställda medarbetare exkl. ägaren, varav 15 st. glastekniker och 6 tjänstemän inom projektledning, produktion och ekonomi.

Produktionsanläggning

Produktionsanläggningen har god kapacitet och maskinpark för glasproduktion, egen plåtavdelning med gradsax, kantpress och bockmaskin samt flertal andra utrustningar för bearbetning av stål och aluminium. Egen svetsverkstad och utrustning för arbete med blyinfattningar mm.

Ekonomisk översikt

Bolagets omsättning har haft en konstant tillväxt under de senaste åren. Mellan 2015-2016 växte omsättningen med ca 33 % och mellan 2016-2017 ökade omsättningen med ca 23 %. Bolagets varumärke är unikt varför mängden förfrågningar överstiger Bolagets kapacitet att offerera och leverera. Det finns starka skäl att utgå från en fortsatt stark tillväxt för Bolaget kommande år.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har ett välkänt och trovärdigt varumärke som alltid ska vara det självklara valet för byggherrar och fastighetsägare.
  • Bolaget har ett stort nätverk inom arkitekter och konsulterande ingenjörer vilket gett ett stort inflytande i tidiga skeden och man är ofta förvald av dessa i projekten
  • Bolaget har haft en stabilt ökande omsättning med tydlig framtida god vinstpotential

Ditt team