Såld

Bransch:

Transport

Region:

Öst

Omsättning:

23 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Åkeri inom slamsugning, avloppsspolning, TV-inspektion och relining

Bolaget verksamt i östra Sverige startade på 50-talet och arbetar sedan 70-talet med slamsugning, avloppsspolning, TV-inspektion och relining. Verksamheten bedrivs från egen fastighet och omsättningen uppgick till ca 45 mkr 2012.

Verksamhet

Efterfrågan på slamsugning, avloppsspolning, och TV-inspektion har varit stabilt ökande. Marknadsföringen av bolagets tjänster har varit obefintlig, då man känner att man inte har kapacitet för så mycket mer jobb i dagsläget. Bolaget är marknadsledande på orten med omnejd. Lokalt finns idag ett par konkurrenter. Dessa saknar dock helheten som bolaget kan erbjuda med bl.a. TV-inspektion. Bolaget har idag 30 årsanställda med modern utrustning och en gedigen vagnpark.

Kunder

Kundkretsen omfattar idag allt ifrån kommunala bolag, landsting, industrier, konsulter, etablerade VVS-företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.

Nyckeltal (mkr) 2012 2011 2010
Omsättning 45 37 30
EBIT 4,0 4,5 3,0
Balansomslutning 45,5 41,0 37,5
Soliditet 25 % 25 % 25 %
Antal anställda 26 22 19
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Marknadspotential – Bolagen redovisar en bra ekonomisk utveckling med förväntad hög tillväxt och god lönsamhet.
  • Erfaren organisation – Organisationen präglas av hög kompetens, ett ”personligt” engagemang med låg personalomsättning och lång och djup erfarenhet av branschen.
  • Stark och bred kundstock – Bolagets kunder återfinns i ett flertal branscher och utgör marknadsledande aktörer i dessa branscher.

Ditt team