Oberoende distributör av halvledare med fokus på hållbarhet

Oberoende distributör av halvledare med fokus på hållbarhet

Region: Öst

Omsättning: 300-400 Mkr

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla ett välrenommerat och lönsamt företag inom distribution av halvledare och andra elektronikkomponenter. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet i branschen och har etablerat sig som en av Europas främsta oberoende distributör av kritiska komponenter. Omsättningen för de tre senaste redovisade åren har i genomsnitt uppgått till ca 370 Mkr med ett genomsnittligt EBIT på ca 57 Mkr.

Beställ PM

Efter vår granskning av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Sedan 1990 har Bolaget byggt upp en stark närvaro på den globala marknaden inom kritiska komponenter. Bolagets affärsmodell är utformad för att skapa värde för kunder i alla delar av leveranskedjan, oavsett ekonomiskt klimat. Med ett omfattande utbud av produkter och tjänster anpassar sig Bolaget till marknadens variationer. Affärsmodellen innebär att Bolagets omsättning naturligt fluktuerar över tid, men att intjäningen relativt aktuell omsättning och baserat på en anpassad organisation, är stabil med en tydlig marginal-effekt vid gynnsam marknad och därmed hög omsättning.

Bolagets lösningar i kombination med deras unika databas förbättrar kundernas investeringar och bidrar samtidigt till miljömässiga vinster. Detta främjar den cirkulära ekonomin, vilket är en del av Bolagets hållbarhetsstrategi.

Bolaget har distributionsrätt för flera leverantörer och förstår vikten av tekniskt stöd, fabriksgarantier och effektiv produktlivscykelhantering. De fungerar som en pålitlig affärs-partner för företag inom flera olika industrier, inklusive fordonsindustrin, medicinteknik, kommunikation och försvarsindustrin.

Med ca 30 kompetenta och engagerade medarbetare, är Bolaget nu i en expansionsfas och rekryterar ytterligare försäljare för att öka marknadsbearbetningen.

Bolaget har sitt huvudkontoret och logistikcentret i mellersta Sverige, med ytterligare kontor i fyra strategiska länder.

Fördelar med förvärvet

  • En global och expansiv marknad: Marknaden förväntas ha en betydande tillväxt där artificiell intelligens förväntas driva efterfrågan på produkterna under de kommande åren.
  • Diversifierad och hållbar affärsmodellen: Bolaget verkar på en cyklisk marknad där efterfrågan och utbud varierar från år till år. Bolagets affärsmodell och organisation är anpassad till detta.
  • Bred och utvecklingsbar kundbas: Bolaget har lycktas skapa en imponerande kundbas bestående av en variation av både större och mindre kunder inom flertalet branscher.
  • Står sig väl i internationell konkurrens: Bolaget har en god internationell kon-kurrensförmåga på grund av deras höga servicenivåer, tillgänglighet och snabba respons.
  • Starkt varumärke: Bolagets starka varumärke har varit avgörande för att attrahera stora kunder och uppdrag.
  • Väletablerat med lång historik: Bolaget är väletablerat och har under sina verksamma år byggt upp en stor expertis och ett djupt tekniskt kunnande, vilket gör dem till en pålitlig partner för globala kunder.
  • Varulager: Bolagets stora varulager av olika komponenter ger flertalet affärsfördelar, inklusive förbättrade försäljningsmarginaler, ökad operativ flexibilitet, skydd mot marknadsfluktuationer och möjligheter till strategiska inköp.
företagsförmedlingen

Ditt team

Richard Skarin

Företagsmäklare

0768-82 05 55
richard.skarin@ffkf.se

Tom Skarin

Företagsmäklare

070-555 48 24
tom.skarin@ffkf.se
Call Now Button